We onderzoeken of er een verschil is tussen twee manieren om cognitieve gedragstherapie (CGT) te volgen: kortdurend-intensieve CGT (KI-CGT), waarbij het grootste deel van de behandelsessies binnen twee weken wordt gegeven, of ‘gewone’ CGT met één behandelsessie per week gedurende 20 weken. We verwachten dat KI-CGT ervoor kan zorgen dat men sneller herstelt en eerder in staat is om activiteiten weer op te pakken op het gebied van werk/studie/gezin/vrije tijd.

Achtergrond
CGT is de behandeling die voor angst-gerelateerde stoornissen geadviseerd wordt. De CGT bij angst bestaat vooral uit exposure-therapie. Bij exposure-therapie wordt iemand blootgesteld aan situaties die angst of spanning oproepen. Dit doet men samen met een therapeut of alleen. Er wordt na een sessie altijd huiswerk opgegeven om thuis zelf verder te oefenen. Omdat angstklachten heel verschillend zijn, worden de oefeningen altijd per persoon aangepast. Mensen krijgen meestal wekelijkse sessies. Met wekelijkse sessies duurt behandeling al snel een half jaar (wanneer we rekening houden met ziekte en vakantie), terwijl mensen met een angst-gerelateerde stoornis zo snel mogelijk hun leven willen oppakken. Wij verwachten sneller herstel wanneer de sessies in een korte periode intensief worden gegeven, met KI- CGT. In sommige GGZ-instellingen wordt al KI-CGT al aangeboden, maar meer onderzoek is nog nodig om te bepalen of het echt effectief is. Het onderzoek is ontworpen én wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met ervaringsdeskundigen. Het komt tegemoet aan de wens van patiënten om sneller en duurzaam te herstellen, en om meer keuze te hebben in verschillende vormen van behandeling.


Hoe ziet de behandeling eruit?

U krijgt een van de volgende behandelingen:

  • Groep 1: deze mensen krijgen een kortdurend-intensieve CGT (KI-CGT) bestaand uit 16 sessies (4 dagdelen) in 2 weken en 4 aanvullende sessies binnen 3 maanden.
  • Groep 2: deze mensen krijgen 1 sessie CGT per week gedurende 20 weken. De totale behandelduur is dan ongeveer 6 maanden, rekening houdend met ziekte en vakantie.

In beide condities kan de CGT op u als persoon worden toegesneden met een extra focus op werk/studie of familie als er voor een van deze aspecten extra aandacht nodig is.

Om te bepalen welke behandeling u krijgt, wordt er door een computerprogramma een lootje getrokken. Niemand weet van tevoren welke behandeling u zal krijgen.