Ontmoet het KOMMA team

Prof. Dr. Neeltje Batelaan

Hoofdonderzoeker

Dr. Adrie Seldenrijk

Coördinerend onderzoeker

Lisa de Koning

Uitvoerend onderzoeker

Dr. Henny Visser

Psychotherapeut en senior onderzoeker

Dr. Willemijn Scholten

Psychotherapeut/GZ-psycholoog

We’ve worked with some of the best companies.

Prof. Dr. Neeltje Batelaan


Neeltje M. Batelaan is psychiater en hoogleraar aan de afdeling psychiatrie van Amsterdam UMC/VUmc.

Neeltje combineert klinisch werk, onderzoek en onderwijsactiviteiten. In samenwerking tussen GGZ inGeest, het Nederlands Instituut voor Geestelijke Gezondheid en Verslaving en het EMGO+ instituut (de vroegere naam van het Amsterdam Public Health Research Institute), heeft zij de epidemiologie van paniekstoornis onderzocht, resulterend in een proefschrift getiteld ‘Paniek en Volksgezondheid: diagnose, prognose en gevolgen’ (januari 2010).

Momenteel richt haar onderzoek zich op het longitudinale beloop van angststoornissen, terugvalpreventie, comorbiditeit van angststoornissen en interactie met somatische aandoeningen. Naast haar onderzoek is ze psychiater bij de academische polikliniek Angststoornissen, voorzitter van de academische werkplaats Angststoornissen, en directeur van het opleidingsprogramma voor aios psychiatrie bij GGZ inGeest.

Dr. Adrie Seldenrijk

Adrie Seldenrijk is senior onderzoeker bij de academische werkplaats voor Angststoornissen van GGZ inGeest. Adrie combineert klinisch werk, onderzoek en onderwijsactiviteiten.

In 2011 behaalde ze haar doctoraat in de psychiatrie met een proefschrift over ‘Depressie, angst en subklinische hart- en vaatziekten’, voornamelijk gebaseerd op het NESDA-cohort. In de afgelopen jaren heeft ze een bijzondere interesse gehouden in de psychologische en farmacologische behandeling van depressieve en angststoornissen. Op dit moment ligt haar belangrijkste onderzoeksfocus op de optimalisatie van de behandeling van angststoornissen en het afbouwen van psychofarmaca.

Naast haar onderzoek is Adrie werkzaam als GZ-psycholoog bij de e-health poli ‘Mindway’ van GGZ inGeest.

Drs. Lisa de Koning

Lisa de Koning is promovenda van de KOMMA studie.

In 2019 behaalde ze haar Research Master “Cognitive Neuropsychology” aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Na het behalen van haar Research Master werkte ze een aantal jaar als junior onderzoeker op het UvAcare project aan de Universiteit van Amsterdam. Hier hielp zij mee aan een grootschalig onderzoek naar het inzicht krijgen in de mentale gezondheid van studenten en het verbeteren van depressie- en angstklachten onder studenten.

Daarnaast heeft ze een aantal jaar gewerkt als Tutorial Teacher voor eerste jaar psychologie studenten aan de Universiteit van Amsterdam. Tevens werkte ze als POH-GGZ aan de Huisartsenpraktijk UvA.

Momenteel is ze promovenda op het KOMMA project.

Dr. Henny Visser

Henny Visser is psychotherapeut en senior onderzoeker aan de afdeling psychiatrie van Amsterdam UMC/AMC.

Henny combineert klinisch werk, onderzoek en onderwijsactiviteiten. In 2016 behaalde zij haar doctoraat in de psychiatrie met een proefschrift over ‘Obsessieve-Compulsieve Stoornis; onopgeloste kwesties, gebrekkig inzicht en psychologische behandeling’. In de afgelopen jaren heeft zij bijzondere interesse gehouden in de diagnostiek en innovatieve psychotherapie voor obsessieve-compulsieve stoornis (OCS). Haar recente onderzoek richt zich op de effectiviteit en neurobiologische mechanismen van Inference-Based Cognitive Behavioral Therapy (I-CBT) voor OCS. Ze schreef een boek over de behandeling van OCS in samenwerking met iemand met ervaringsdeskundigheid op het gebied van OCS.

Naast haar onderzoek is Henny psychotherapeut op de afdeling voor patiënten met angst- en obsessief-compulsieve stoornissen van het Amsterdam UMC.

Dr. Willemijn Scholten

Willemijn Scholten is psychotherapeut/GZ-psycholoog en senior onderzoeker. Zij werkt als behandelaar bij  de TOPGGz polikliniek angst en dwangstoornissen en als onderzoeker bij de Academische Werkplaats Angststoornissen van GGZ inGeest. Tevens is zij praktijkopleider van GZ-psychologen i.o. bij GGZ inGeest.

Haar promotieonderzoek richtte zich op terugval en terugvalpreventie bij mensen met angststoornissen. Op dit moment richt haar onderzoek zich nog steeds op het lange termijn beloop van angststoornissen, op intensieve CGT bij angststoornissen en de behandeling van mensen met therapieresistente angststoornissen. Als psychotherapeut werkt zij sinds 20 jaar met mensen met complexe angststoornissen, met een speciale interesse voor de obsessieve-compulsieve stoornis.

Op het gebied van opleiden is zij betrokken bij het ontwikkelen en geven van onderwijs aan psychologen en psychiaters. Zij was plaatsvervangend hoofdopleider van de psychotherapie-opleiding van Rino amsterdam, en is nu praktijkopleider bij GGZ inGeest.

Overige projectleden KOMMA:

  • Mw. Dr. Judith Bosmans, professor Methodologie en Doelmatigheidsonderzoek
  • Mw. Josine Hamersveld, voorzitter ADF-stichting
  • Dhr. Dr. Adriaan Hoogendoorn, statisticus
  • Mw. Dr. Trees Juurlink, implementatie expert
  • Dhr. Dr. Aart de Leeuw, psychiater
  • Mw. Drs. Malinda van Geijtenbeek, klinisch psycholoog
  • Mw. Prof. Dr. Patricia van Oppen, GZ-pscyholoog
  • Dhr. Drs. Chris van der Weg, ervaringsdeskundig adviseur
  • Mw. Dr. Anneke van Schaik, psychiater en onafhankelijk arts